1) ΧΑΛΚΙΝΟ βραβείο ποιότητας ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2015

2) ΑΣΗΜΕΝΙΟ βραβείο συσκευασίας αγουρέλαιου OLYMP AWARDS 2016

3) ΑΣΗΜΕΝΙΟ βραβείο συσκευασίας έξ.παρθένου OLYMP AWARDS 2016

4) ΧΑΛΚΙΝΟ βραβείο ποιότητας αγουρέλαιου LONDON IOOC 2016

5) ARISTOLEO AWARD HIGH PHENOLIC αγουρελαίου Κύπρος 2017

6) ΑΣΗΜΈΝΙΟ βραβείο Πολυφαινολών αγουρελαίου THE OLYMPIA 2017